פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (2024)

מבוא

באולימפיאדת גיליס ה-48 (תחרות מתמטיקה לנוער), שהתקיימה ב-28.12.14, הופיעה השאלה הבאה:

סדרת פיבונאצ'י מוגדרת באמצעות ערכי ההתחלה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (1) ונוסחת הנסיגה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (2). יהא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (3)מספר ראשוני אי-זוגי.
א.הוכיחו כי פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (4)מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (5).
ב.הוכיחו כי לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (6)חיובי שלם,פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (7)מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (8).

זו הייתה השאלה השביעית והאחרונה. נוכיח אותה כאן בשני אופנים:

 • קומבינטורי – הוכחה אלמנטרית לחלוטין ברוח ההגדרה הקומבינטורית של מספרי פיבונאצ'י וההוכחה הקומבינטורית של המשפט הקטן של פרמה
 • ואלגברי – הוכחה מעולם הפולינומים הסימטריים, עם אינטרפרטציה מאנליזה p-אדית

כמו כן, נציג הכללות שונות ומשונות.

פילוסופיה

מאחורי הפוסט הזה עומדת פילוסופיה. לפני שאחשוף אותה, ארצה לנסח את הבעיה קצת אחרת. נתחיל עם הבהרות:

 • סעיף א' נובע ישירות מהפעלת סעיף ב' עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (9), כי פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (10).לכן נוכיח פשוט את סעיף ב' לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (11)שלם אי-שלילי.
 • כמו כן, אין סיבה להגביל את פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (12)להיות אי-זוגי – מבחינתנו מותר ל-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (13)להיות שווה 2.

נסמןפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (14). אפשר לנסח את השאלה באופן הבא:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (15)

עבור כל מספר טבעי פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (16) נגדיר את הסדרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (17). עבור סדרה זו מתקיימת טענה אנלוגית:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (18)

עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (19) זהו המשפט הקטן של פרמה, ועבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (20) כללי זו מסקנה ישירה ממשפט אוילר (פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (21) אם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (22), כאשר פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (23) היא פונקציית אוילר).
מסתבר ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (24) חולקות תכונות קומבינטוריות ואלגבריות – נראה זאת במהלך הפוסט. הפילוסופיה של הפוסט תהיה:

פילוסופיה: כל הוכחה של הטענה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (25) ניתנת להסבה להוכחה של הטענה המקבילהפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (26)

הוכחה קומבינטורית – פיצות פיבונאצ'י

הוכחה עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (27)

Laten we naar pizza's kijkenפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (28) משולשים, כאשר כל משולש יכול לקבל בדיוק אחת מבין פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (29) תוספות. כמה פיצות כאלו יש?

התשובה היא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (30), בהנחה שאנחנו חושבים על המשולשים של הפיצה כממוספרים מ-1 עד פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (31). לדוגמא, אם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (32), אנחנו מבדילים בין הפיצה "זיתים, אננס, עגבניות" ו-"אננס, עגבניות, זיתים".

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (33) סופרת פיצותעם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (34) משולשים, כאשר כל משולש יכול לקבל בדיוק אחת מבין פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (35) תוספות, ויש חשיבות לסדר המשולשים (לצורך העניין, המשולשים ממוספרים 1 עד פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (36)).

בתוך אוסף הפיצות, יש שני סוגים: פיצות מחזוריות, ופיצות לא מחזוריות. פיצה מחזורית היא כזו שאפשר לסובב אותה ולקבל פיצה שקולה, כלומר עם אותן תוספות (ואסור סיבוב מלא),לדוגמא:

 • "בטטה, תירס, בטטה, תירס, בטטה, תירס, בטטה, תירס" זו פיצה מחזורית
 • "אננס, עגבניות, זיתים" שהופיע קודם היא לא מחזורית

מחזור של פיצה מוגדר בתור "בכמה משולשים אני צריך לסובב אותה כדי לקבל פיצה זהה (כלומר, עם אותן תוספות)?":

 • "בטטה, תירס, בטטה, תירס, בטטה, תירס, בטטה, תירס" בעלת מחזור 2
 • "אננס, עגבניות, זיתים" בעלת מחזור 3

ננסה לספור פיצות לא מחזוריות עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (37) משולשים. נספור אותן באמצעות לספור את כל הפיצות עם כזה מספר משולשים (פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (38)) ולחסר את כל הפיצות המחזוריות עם כזה מספר משולשים.

לפיצה עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (39) משולשים יכולים להיות רק מחזורים שמחלקים את פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (40). אם המחזור הוא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (41) בדיוק אז היא לא מחזורית, אחרת היא כן.
במקרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (42) קורה משהו נחמד: או שהפיצה לא מחזורית, או שהמחזור מחלק את פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (43). לכן צריך לספור פיצות עם מחזור המחלק אתפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (44).

איך נעשה זאת? נשים לב שלכל פיצה מחזורית עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (45) משולשים אפשר להתאים פיצה עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (46) משולשים, ע"י לקחת את הפיצה שהמשולשים שלה הם ה-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (47) משולשיםהראשונים של הפיצה המקורית. לדוגמא, במקרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (48) ,נתאים ל-"בטטה, תירס, בטטה, תירס, בטטה, תירס, בטטה, תירס" את "בטטה, תירס, בטטה, תירס".
התאמה זו היא חח"ע ועל (מהאבחנה הקודמת לגבי מחזורים – אתן לכם להשלים את הפרטים), ולכן כמות הפיצות המחזוריות יוצאת פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (49).

קיבלנו:

כמות הפיצות הלא מחזוריות עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (50) משולשים היא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (51)

טענה: כמות זו מתחלקת ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (52).הוכחה: כל פיצה לא מחזורית עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (53) משולשים אפשר לסובב ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (54) דרכים ולקבל כך פיצה שונה. זה המקרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (55).פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (56)

מסקנה: המשפט הקטן של פרמה. הוכחה: נבחר פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (57).

פירוש קומבינטורי של מספרי פיבונאצ'י

לפני שנקשר את הבעיה המקורית לפיצות, ניזכר באינטרפרטציה קומבינטורית של מספרי פיבונאצ'י, שאפילו יכולה להיחשב הגדרה שלהם.

נסתכל על מחרוזות באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (58) של אפסים ואחדות, כך שאסור שיהיו 2 אפסים רצופים (010 – חוקי, 001 – לא חוקי). נקרא למחרוזות כאלה "חוקיות".

טענה: יש סה"כ פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (59) מחרוזות חוקיות באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (60).
הוכחה:יש בדיוק שתי אפשרויות: או שמחרוזת כזו מתחילה ב-1 וממשיכה במחרוזת חוקית הקצרה בתו אחד, או שהיא מתחילה ב-01 ואז מחרוזת חוקית הקצרה בשניים. לכן מספר המחרוזות מקיים את נוסחת הנסיגה של פיבונאצ'י. תנאי ההתחלה שונים: יש 2 מחרוזות מאורך 1 (0, 1), ו-3 מאורך 2 (11, 01, 10), ולכן זו סדרת פיבונאצ'י בהזזה. פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (61).

נסווג את המחרוזות החוקיות לארבעה סוגים:

 1. מחרוזות שמתחילות ב-1 ומסתיימות ב-1
 2. מחרוזות שמתחילות ב-0 ומסתיימות ב-0
 3. מחרוזות שמתחילות ב-0 ומסתיימות ב-1
 4. מחרוזות שמתחילות ב-1 ומסתיימות ב-0

אפשר לראות ש:

 • מספר המחרוזות מהסוג הראשון הוא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (62): אם מתעלמים מהתו הראשון והאחרון, נשארים עם מחרוזת חוקית באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (63)בלי הגבלות.
 • מספר המחרוזות מהסוג השני הוא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (64): כדי שמחרוזת כזו תהיה חוקית, התו השני והתו הלפני האחרון צריכים להיות 1, ואם מתעלמים מ-2 התווים הראשונים ו-2 התווים האחרונים, נשארים עם מחרוזת חוקית בלי הגבלות.
 • בדומה, אפשר לוודא שמספר המחרוזות משני הסוגים האחרונים הוא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (65).

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (66)סופר את המחרוזות החוקיות באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (67)שמתחילות ומסתיימות באותו התו. נתנו הרגע פירוש קומבינטורי לסדרה שהופיעה בשאלה!

הערה: במקום 0 ו-1 יכולנו באותה מידה לכתוב "בצל" ו"פטריות". בסעיף הבא נעשה זאת:

פיצות פיבונאצ'י

איך זה מתקשר אלינו? אני רוצה לספור עכשיו פיצות עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (68) משולשים ועם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (69) תוספות: בצל ופטריות. כמה כאלו יש? פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (70), נכון. אבל מה קורה אם אני מוסיף את האילוץ הבא: "אסור 2 משולשים של בצל אחד אחרי השני"?

כלומר: אסור בצל וישר אחריו בצל, אבל אין בעיה אם יש בצל ואחריו פטריות ואז שוב בצל, אלא אם זו פיצה עם בדיוק 3 משולשים ואז אחרי הבצל השלישי אנחנו חוזרים לבצל הראשון.

נקרא לפיצות כאלה "פיצות פיבונאצ'י".

טענה: כמות הפיצות הזו היא בדיוק הסדרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (71).
הוכחה:אפשרלחשוב על פיצה עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (72) משולשים בתור סדרה באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (73) של תוספות, כאשר התוספת ה-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (74)-ית היא התוספת הראשונה.
באופן כזה אני מתרגם את הדרישה "אין בצלים עוקבים" על פיצה מעגלית באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (75) לדרישה "אין בצלים עוקבים" על סדרה באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (76).
שימו לב שהיינו חייבים להאריך את הסדרה ב-1: אחרת, הפיצה המעגלית עם 3 משולשים "בצל, פטריות, בצל" הייתה נחשבת פיצה חוקית (כי בסדרה "בצל, פטריות, בצל" אין 2 בצלים עוקבים, למרות שפיצה היא מעגל ואחרי הבצל במשולש השלישי מגיע הבצל במשולש הראשון). חייבים לקודד אותה בתור הסדרה באורך 4 "בצל, פטריות, בצל, בצל".
על השאלה הזו (כמה סדרות עם 2 ערכים כך שערך מסוים לא מופיע פעמיים רצוף יש?) ענינו בסעיף הקודם, רק שבמקום הערכים בצל ופטריות השתמשנו ב-0 ו-1. פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (77)

הסיום האלגנטי

הבנו ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (78) סופרת פיצות עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (79) משולשים ו-2 תוספות: בצל ופטריות, כך שאין 2 משולשים עוקבים עם בצל. עכשיו נתעניין, כמו שהתעניינו קודם, בפיצות פיבונאצ'י שאינן מחזוריות.

טענה:פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (80)סופר את כמות פיצות פיבונאצ'י הלא מחזוריות עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (81) משולשים.

הוכחה:ראינו שהמחובר הראשון סופר את כמות פיצות פיבונאצ'י עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (82) משולשים.
פיצה כזו היא מחזורית אמ"מ המחזור שלה מחלק אתפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (83). לכן נותר להסביר למה הביטוי שחיסרנו, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (84), סופר פיצות פיבונאצ'י עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (85) ומחזור המחלק את פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (86). ההסבר הוא זה:
יש התאמה חח"ע ועל בין פיצות עם מחזור המחלק את פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (87) לבין פיצות עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (88) משולשים – ההתאמה היא להצטמצם לפיצה שנוצרת מ-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (89) המשולשים של הפיצה המקורית. היא חח"ע בגלל המחזור, וההעתקה היא על כי אם אני לוקח איזושהי פיצת פיבונאצ'י עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (90) משולשים ויוצר ממנה פיצה עם פי פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (91) משולשים (ע"י חזרה) – מקבלים פיצה חוקית (רק בקצוות יש סיכון לבצל שאחריו יגיע בצל, אבל זה לא יתכן כי הפיצה המקורית היא מסוג פיבונאצ'י). פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (92)

מסקנה:פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (93)מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (94).
הוכחה: לכל פיצת פיבונאצ'י לא מחזורית עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (95) משולשים יש פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (96)סיבובים שנותנים פיצת פיבונאצ'י שונה. זה המקרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (97).פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (98)

כדי להדגים, נייצג את התוספות עם 0 (בצל) ו-1 (פטריות).אם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (99), נקבל שמספר פיצות הפיבונאצ'י עם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (100) משולשים הוא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (101).

מתוכן, פיצות פיבונאצ'י מחזוריות ישפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (102).אלו הן הפיצות 111111111 (שמתאימה לפיצה 111 עם 3 משולשים) ו-101101101,011011011,110110110 (שמתאימות לפיצות 101,011,110 עם 3 משולשים).
ההפרש פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (103)מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (104). זה קורה בגלל שלכל פיצה שספרנו יש 9 סיבובים שונים, לדוגמא:

111111110, 111111101, 111111011, 111110111, 111101111, 111011111, 110111111, 101111111, 011111111

הוכחה אלגברית – פונקציות סימטריות ופונקציות p-מכווצות

הוכחה עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (105)

יהי פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (106) ראשוני. נסתכל על הפונקציה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (107) מהמספרים השלמים לעצמם. יש לה 2 תכונות "קסם":

 • פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (108) – שקול למשפט הקטן של פרמה
 • אם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (109)(כאשר פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (110)) אזפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (111) – נובע מכך ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (112) ושהמנה שמופיע מתחלקת ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (113):

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (114)

פונקציה שמקיימת 2 תנאים אלו תיקרא "p-מכווצת". הסדרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (115) מקיימת פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (116), דבר שגורר, באינדוקציה, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (117):

 • עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (118) זה שקול לכך ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (119) מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (120) – נובע מהתכונה הראשונה של פונקציה p-מכווצת.
 • אם זה נכון עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (121) כלשהו, זה נכון גם ל-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (122), מהתכונה השנייה של פונקציה p-מכווצת:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (123)

הערה: אם עובדים בנורמה ה-p-אדית (בה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (124)), הפונקציה הזו היא "כמעט" ליפשיצית. אפשר לנסח את התנאים עליה בתור:

 • פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (125)
 • פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (126)

ניסוח מחדש של הבעיה

נחזור לבעיה שלנו.
תהיפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (127).באינדוקציה ישירה רואים כי פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (128)לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (129)שלם אי-שלילי. נשים לב ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (130).לכן אפשר לנסח את השאלה בתור:

הראו כי פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (131)מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (132).

זו טענה לא טריוויאלית, שמסתבר שנכונה לכל מטריצה ריבועית של מספרים שלמים (מכל מימד). נראה דרך אלגברית להוכיח אותה, וגם נציג בקצרה דרך קומבינטורית להוכיחה שתהיה שקולה לחלוטין להוכחה הקודמת.

לפני שנתחיל בהוכחות, נשים לב שעבור מטריצות 1 על 1, מקבלים את הטענה מהסעיף הקודם.

המקרה n=0

עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (133), מקבלים את הטענה הבאה:פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (134).היא מאוד מזכירה את המשפט הקטן של פרמה.

בגלל ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (135) אינווריאנטי לשינוי בסיס (כלומר, הצמדה), נרצה ללכסן את פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (136). זה לא תמיד אפשרי, אבל מה שכן תמיד אפשרי זה שילוש – לפחות אם עובדים בהרחבה מספיק גדולה של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (137).בבסיס זה גם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (138)משולשית, והשיוויון נהיה:פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (139),כאשר הסכום הוא על הע"ע של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (140).

למקרה הזה יש הוכחה פשוטה במיוחד. הצעד הראשון הואפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (141) (נכונותו נובעת לדוגמא מכך שהעלאה בחזקת פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (142)היא אוטומורפיזם בכל הרחבה סופית שלפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (143)). הצעד השני הוא להראות ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (144)– שיוויון במספרים שלמים (כיפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (145))שנובע מהמשפט הקטן של פרמה.פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (146)
תרגיל 1: הראו את השיוויוןפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (147) עבור בסיס של המטריצות השלמות, ואז הראו שאם השיוויון עובד לשתי מטריצות הוא עובד גם לסכומן (רמז: השתמשו בכך ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (148) אינווריאנטי לסיבובים – פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (149)).

המקרה הכללי קשה יותר. הוא נראה כמופיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (150)– קונגרואנציה שמזכירה את משפט אוילר יותר מאת המשפט הקטן של פרמה. עבור מספרים שלמים פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (151)היא אכן נובעת ממשפט אוילר, אבל בפועל אלו שלמים אלגברים וכבר אי-אפשר להוכיח את הטענה מחובר-מחובר – צריך את כל הסכום על הצמודים. טענה זו הוכחה בשנות ה-80' ויש הטוענים שאף לפני.

הוכחה קומבינטורית עם גרפים – חדשה אך שקולה

לפני שנוכיח את המקרה הכללי עם פונקציות p-מכווצות, אתן את ההוכחה הקומבינטורית שהבטחתי. הסיפור הוא כזה: אפשר לחשוב על פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (152)בתור מטריצת שכנויות של גרף מכוון (ולאו דווקא פשוט).
באופן כללי, מהגדרת כפל מטריצות, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (153) סופר את כמות המסלולים באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (154) מקודקוד פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (155) לקודקוד פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (156).
העקבה של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (157)סופרת מסלולים בגרף, שאורכם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (158), והם מתחילים ומסתיימים באותו קודקוד.
הביטויפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (159)סופר את מספר המסלולים הלא מחזוריים (כלומר, לא מורכבים מאותו מסלול שחוזר על עצמו מספר פעמים) באורךפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (160).המספר הזה מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (161) כי לכל מסלול כזה יש פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (162)הזזות ציקליות שונות שגם נותנות מסלול המקיים את אותן התכונות.
ודאו שאתם מבינים את השקילות להוכחה עם הפיצות. עבור המקרה של פיבונאצ'י, יש לגרף 2 קודקודים (0 ו-1), ושלוש צלעות (לולאה מ-1 לעצמו, צלע מ-0 ל-1 וצלע בכיוון השני).

הסיבה היחידה שלא ניסחתי את הפיתרון הקודם כך הוא שרציתי להתחמק ממטריצות לחלוטין ולהציג פיתרון אלמנטרי מ-א' ועד ת'.

המקרה הכללי עם פולינומים סימטרים

נמשיך עם האלגברה. ההוכחה שלנו תהיה בניחוח ההוכחה איתה פתחנו את הפרק. היא מבוססת מאמר של Mazur ו-Petrenko, שם הוכיחו את הטענה החזקה הבאה:

 • למטריצות פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (163) אותו פולינום אופייני מודולו p
 • אם ל-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (164) אותו פולינום אופייני מודולו פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (165), אז יש ל-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (166) אותו פולינום אופייני מודולו פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (167).

ומתוכן מקבלים באינדוקציה ישירה:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (168) בעלי פולינומים אופייניים שמסכימים מודולו פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (169), לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (170).

בגלל שהעקבה היא רק אחד מהמקדמים של הפולינום האופייני, רואים שזו אכן הכללה של התוצאה שאנו מחפשים.

ההוכחה דורשת היכרות עם פולינומים סימטריים. אני אציג אינטרפרטציה להוכחה (שהבנתי אחרי שיחה עם ד. כ., קורא הבלוג), ואח"כ אציג את ההוכחה המקורית במספר שלבים, שם תצטרכו להשלים חלק מהפרטים.

אינטרפרטציה להוכחה

באינטרפרטציה הזו, למען הנוחות, נתמקד בטענה שהזכרנו (הנובעת מהמאמר):פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (171) בעלי פולינומים אופייניים שמסכימים מודולו פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (172), לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (173).

במקום לדבר על פולינומים אופייניים, נחזור לדבר על השורשים שלהם (קרי, הערכים העצמיים של המטריצה. מתוכם אפשר לשחזר את הפולינום). נסמן את השורשים של הפולינום של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (174) ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (175). נשים לב שכשמעלים מטריצה בחזקה, הערכים העצמיים שלה עולים באותה חזקה.
בגלל שהמטריצות שלנו שלמות, הפולינומים האופייניים הם מתוקנים ועם מקדמים שלמים. בפרט, אפשר לחשוב על השורשים פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (176)כעל שורשים של פולינום מתוקן עם מקדמים שלמים. המקרה שלנו מתייחס ספציפית לפולינום פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (177), עם השורשים פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (178).
מנוסחאות ויאטה, אנחנו יודעים שהפולינומים הסימטרים האלמנטרים בשורשים אלו הם מספרים שלמים (במקרה שלנו, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (179)).
אנחנו רוצים לחקור את העקבה של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (180), שהיא פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (181).
נסמן ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (182) את הפולינומים הסימטרים האלמנטרים ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (183) משתנים (לדוגמא: פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (184)). אותנו מעניין הפולינום הראשון, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (185), כשמציבים בו את השורשים המדוברים בחזקת חזקות ראשוניים. הדרך להבין את ההצבה הזו היא להבין את כל הפולינומים הסימטרים בו"ז כשמציבים בהם את החזקות הנ"ל, כלומר גם את פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (186) כשמציבים בהם את החזקות.לכן נסמן:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (187)

(כאמור, אותנו מעניינת רק הקואורדינטה הראשונה, אבל נבין אותה אם נבין את השאר.)
נסמן ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (188) את הפונקציה המקיימת:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (189)

(לדוגמא: פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (190).) מהמשפט היסודי שלהפולינומים הסימטריים, זה פולינום, ולמעשה עם מקדמים שלמים (בפרט, נובע ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (191) וקטור שלם).
אפשר להגיד משהו חזק יותר – בגלל ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (192) עם מקדמים שלמים (מהמשפט הקטן של פרמה), נובע שוב מהמשפט היסודי שזה פולינום עם מקדמים שלמים בפולינומים הסימטרים ובפרט נכון להגיד ש:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (193)

אם נסמן ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (194) את הפונקציה הוקטורית שמורכבת מכל הפולינומים הללו, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (195), נקבל ש:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (196)

זה שיוויון פנטסטי, שמציג את הסדרה המעניינת אותנו כסדרת רקורסיה מעומק 1. איך נראית הפונקציה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (197)?

 • עבור מטריצות 1 על 1, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (198)
 • עבור מטריצות 2 על 2, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (199). לדוגמא, עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (200) נקבל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (201).
  עבור מטריצות 3על 3, פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (202)

עבור מטריצות 1 על 1, הטענות שאנחנו צריכים להוכיח נובעות מכך ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (203) היא p-מכווצת, כמו שראינו בתחילת הפרק.
העניין הוא שגם עבור מטריצות גדולות יותר זה נכון, אם נרחיב את ההגדרה של פונקציות p-מכווצות:

פונקציה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (204) תיקרא "p-מכווצת" אם מתקיימות 2 התכונות הבאות:

 • פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (205) – כלומר, כל קואורדינטה של הפרש הוקטורים מתאפסת מודולו p
 • פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (206) (כאשר פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (207)) גורר פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (208)

אם נראה ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (209) היא p-מכווצת, אז התכונות שלה יגררו באינדוקציה ישירה ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (210), וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח.

תרגיל חשוב: הראו ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (211) שלנו היא p-מכווצת מתוך כך שהיא פונקציה פולינומיאלית המקיימת פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (212).
(רמז:התנאי הראשון נובע ישירות מהמשפט הקטן של פרמה. התנאי השני סגור לחיבור, לכן מספיק להוכיח זאת עבור הפונקציה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (213) ועבור פונקציה פולינומיאלית שכל מקדמיה מתחלקים ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (214).)

בהינתן התרגיל – סיימנו. בואו נראה מה מקבלים לדוגמאעבור המטריצת פיבונאצ'י שלנו. נקבל שתי קונגרואנציות שונות, כאשר הראשונה היא זו שחיפשנו במקור:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (215)
פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (216)

מגניב.

הערה:כדאי לחשוב על פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (217) כעל העלאה בחזקת פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (218) (קואורדינטה-קואורדינטה), עד כדי "שגיאה" שהיא פולינום כפול פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (219). זה מבטיח התכנסות פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (220)-אדית של הסדרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (221) – אנחנו מתכנסים לנקודת שבת לא טריוויאלית של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (222) ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (223)-אדים. כלומר, ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (224)-אדים, הפונקציה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (225) מקיימת בדיוק את התנאים (הכמו-ליפשיציים) כדי שהאיטרציותפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (226) יתכנסו לנקודת שבת, מה שמזכיר מאודאת הבנייה של van Teichmüller.

שלבי ההוכחה המקורית

אע"פ שהאינטרפרטציה שנתתי מכילה את כל הרעיונות של ההוכחה, אני בכל זאת מפרט כאן את שלבי ההוכחה בניסוחם המקורי – מיועד בעיקר למי שהסתבך עם האינטרפרטציה:

1. יהיפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (227)פולינום סימטרי ו-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (228)מספר ראשוני. הראו שקיים פולינום סימטריפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (229)כך ש-

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (230)

2. יהיופיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (231)הפולינומים הסימטרים האלמנטרים ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (232).מהמשפט היסודי של הפולינומים הסימטרים, לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (233)קיים פולינום יחידפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (234)כך ש-

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (235)

השתמשו בסעיף הקודם כדי להראות ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (236).

3. נעבוד ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (237)ונגדיר את האידאלפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (238).השתמשו בפיתוח טיילור ובסעיף הקודם כדי להראות ש-

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (239)

4. עבור פולינום מתוקןפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (240) (מעל חוג חילופי כללי) נתאים את הפולינום המתוקן, מאותה מעלה,פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (241).
הראו ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (242)והסיקו שאם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (243)הפולינום האופייני של מטריצה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (244)אז פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (245)הפולינום האופייני של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (246).

5. מסקנה משני הסעיפים האחרונים: אם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (247)חוג חילופי, ו-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (248)אידאל בו, אזפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (249) גוררפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (250).
עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (251)נקבל: פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (252)גורר פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (253).

6. הראו, בעזרת סעיף 4, כי עבורפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (254)מתוקן, מתקייםפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (255).כלומר, ל-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (256)ול-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (257)אותו פולינום אופייני מודולו פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (258).

7. כעת אפשר להראות, באינדוקציה על פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (259),של-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (260)אותו פולינום אופייני מודולו פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (261): מקרה הבסיס הוא הסעיף הקודם, וצעד האינדוקציה מהסעיף הקודם-קודם.
בפרט, יש להם אותה עקבה מודולו פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (262).פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (263)

הכללות

הכללה של ההוכחה הראשונה

נכליל את ההוכחה הראשונה באמצעות פונקציית מביוס:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (264)מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (265) לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (266) טבעי.

עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (267)שהוא חזקת ראשוני, מקבלים את הבעיה המקורית. ההוכחה היא כמו ההוכחה הקומבינטורית, רק עם הכלה-הדחה יותר עדינה: אנחנו סופרים פיצות פיבונאצ'י לא מחזוריות מאורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (268). דוגמא:פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (269)לכל זוג ראשוניים שונים פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (270).אתן לכם להשלים את הפרטים.

הכללה של ההוכחה השנייה

נכליל את ההוכחה השנייה באמצעות חקר מטריצות.

ההוכחה השנייה ממשיכה לעבוד כאשר מחליפים את פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (271)בכל סדרה שמופיעה כעקבה של חזקות מטריצה שלמה. אילו סדרות אפשר לקבל כך? נשים לב שאם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (272)מטריצה ריבועית שלמה אזפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (273)מקיימת נוסחה נסיגה לינארית (שנגזרת ישירות מהפולינום האופייני של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (274)). לכן מדובר בהכרח בסדרות שהן סדרות נסיגה עם מקדמים שלמים.

מסתבר שלכל נוסחת נסיגהפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (275)עם מקדמים שלמים, יש תנאי התחלה יחידים כך שהיא תתקבל בתורפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (276). הפולינום האופייני של פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (277)כזו חייב להיות הפולינום האופייני של הנוסחה:פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (278) (ואפשר לבנות כזו מטריצה לדוגמא בעזרתמטריצה נלוות). לאחר שילוש, אנחנו מגלים ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (279)כאשר הסכום הוא על שורשי הפולינום.
נובע שתנאי ההתחלה הם: פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (280)עבור פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (281).
הערה: אפשר לכתוב אתפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (282)כפולינומים במקדמים פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (283)– ראו זהויות ניוטון.

דוגמא: אם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (284) אז פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (285)והסדרה נהייתפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (286).
אם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (287), אזפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (288) ו-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (289). בפרט, אם רוצים את נוסחת הנסיגה של פיבונאצ'י, נקבל את תנאי ההתחלה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (290).

נשים לב ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (291)היא גם סדרה כזו – אם נשתמש בנוסחת המפורשתפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (292),נקבל:

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (293)

כאשר השיוויון האחרון נבע מכך ש-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (294).

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (295)מוכרת בתור "סדרת לוקאס" ומקיימת בין השארפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (296).

אדואר לוקאס (1842-1891), מתמטיקאי צרפתי. חקר את מספרי פיבונאצ'י ואת מספרי לוקאס. מי שהמציא את החידה הידועה בתור "מגדלי האנוי".

שילוב שתי ההכללות

אם נשלב את 2 ההכללות, נקבל שאם פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (298)היא סדרת נסיגה מעומק פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (299) המקיימתפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (300) (סכום על פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (301) שורשי הפולינום האופייני של הסדרה)עבורפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (302), אזפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (303)מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (304)לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (305)טבעי.

תרגיל 2:הראו שהביטוי פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (306)מתחלק ב-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (307), לכל פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (308) טבעי. (רמז: נגדיר שפיצות הן שקולות אם אחת מתקבלת מהשנייה ע"י סיבוב. סיפרו את מספר מחלקות השקילות של פיצות חוקיות באורך פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (309) בעזרת משפט המנייה של פוליה.)
תרגיל 3: הראו שלא מקבלים אינפורמציה אריתמטית חדשה על הסדרה פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (310) מתוך התרגיל הקודם, ושלמעשה גם התכונהפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (311)וגם התכונהפיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (312)שקולות לתכונה: פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (313) לכל ראשוני פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (314) ו-פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (315) טבעיים.
(תרגילים נוספים בניחוח זה תוכלו למצוא באוסף התרגילים על פונקציות אריתמטיות כאן– הסתכלו לדוגמא על שאלה 8.)

פיתרון בעית התחלקות המערבת מספרי פיבונאצ'י (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6521

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.