70 Geef nooit citaten op - woorden van wijsheid - littlenivi.com (2024)

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (1)

Geef nooit citaten opInspirerende woorden van wijsheid die u (diep) zullen inspireren "Wees de persoon die u in uw leven wilt hebben."Motiverend enInspirerende citaten over aanmoedigen"Stop niet met dromen, je weet nooit hoe ver je kunt vliegen."Als het moeilijk wordt, gaan de stoere gaan aan de slag!Deze bemoedigende citaten zullen je helpen om door moeilijke tijden te komen en aan de andere kant sterker te komen.Lees dit nu!Voed je geest met inspiratie om het leven terug te ademen in je werk.Als je je down voelt, geef dan nooit op.Lees deze inspirerende citaten over nooit opgeven om u te helpen volharden en sterk te eindigen.

De geestkant:Geef nooit opEnBlijf sterk citaten"Blijven gaan.Het maakt niet uit hoe vast je je voelt.Hoe slecht de dingen ook zijn op dit moment.Het maakt niet uit hoeveel dagen je hebt gehuild.Het maakt niet uit hoe hopeloos en depressief je voelt.Het maakt niet uit hoeveel dagen je hebt besteed aan het wensen van dingen die anders waren.Ik beloof dat je je niet voor altijd zo zult voelen.Blijven gaan."~ Auteur onbekend

BovenkantKorte inspirerende citatenover het leven zeggende "geef nooit op".Hier zijn een paarInspirational Life QuotesOm je te helpen het verbazingwekkende potentieel dat leven te zien.Om u te helpen gemotiveerd te blijven, zodat u die finishlijn kunt bereiken en uw doelen kunt bereiken - of ze nu groot of klein zijn - kunnen deze 70 inspirerende citaten over het niet opgeven niet helpen.

Geef nooit citaten op

 • "Stop nooit met proberen.Stop nooit met geloven.Geef nooit op.Je dag zal komen. "~Mandy Hale

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (2)

 • "Je enige limiet is je geest."~Anoniem

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (3)

 • 'Geef nooit iets op dat je wilt.Het is moeilijk om te wachten, maar moeilijker om spijt te krijgen. "~Anoniem

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (4)

 • "Als je nooit opgeeft, zul je succesvol zijn."~En O'Brien

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (5)

 • “Onze grootste zwakte ligt in het opgeven.De meest zekere manier om te slagen is altijd om nog maar één keer te proberen. "~Thomas Edison

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (6)

 • "Geef nooit op, want dat is gewoon de plaats en tijd die het tij zal draaien."~Harriet Beecher

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (7)

 • "Perfectie is niet haalbaar, maar als we perfectie achtervolgen, kunnen we excellentie vangen." ~Anoniem
 • "Nogmaals, nogmaals, geef nooit op." ~Anoniem
 • "Een wijs persoon geeft nooit op omdat hij weet hoe hij uit alle moeilijkheden moet komen." ~Anoniem
 • "Als je niet opoffert voor wat je wilt, wordt wat je wilt het offer." ~Anoniem

Citaten over nooit opgeven

 • "Geef jezelf niet op." ~Anoniem
 • "Twee dingen die je in je leven in totaal controle hebt, zijn je houding en je inspanningen." ~Anoniem
 • “Strong worden begint niet in de sportschool.Het begint in je hoofd. "
 • "We kunnen niet worden wat we willen door te blijven wat we zijn."~Max dicht

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (8)

 • "De deuren worden geopend voor degenen die gewaagd genoeg zijn om te kloppen."~Tony Gaskins
 • "Focus op je doel."~Anoniem
 • "Je faalt alleen als je stopt met proberen." ~Anoniem
 • 'Geef nooit op, want als je wilt opgeven.Je wilt je droom niet bereiken. "~Anoniem
 • "Ooit geprobeerd?Ooit gefaald.Maakt niet uit.Probeer het nog eens.Alweer gezakt.Falen beter.”~Samuel Beckett

Nooit stoppen met citaten

 • "Geef niet op.Op een dag zul je terugkijken en blij zijn dat je dat niet hebt gedaan. "~Anoniem
 • "Ik wil zien wat er gebeurt als ik niet opgeef." ~Anoniem
 • "Je bent wat je doet, niet wat je zegt dat je zult doen." ~Anoniem
 • "Grow door wat je doorloopt." ~Anoniem
 • "Geef nooit op, want geweldige dingen kosten tijd." ~Anoniem

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (9)

 • 'Verlies nooit de hoop.Net als je denkt dat het voorbij is, stuurt God je een wonder.~ Amen. "
 • "Over twee weken zul je het voelen.Over vier weken zul je het zien.Over acht weken hoor je het. ”~Anoniem
 • "Bid altijd om ogen te hebben die het beste zien, een hart dat het ergste vergeeft, een geest die het slechte vergeet, en een ziel die nooit geloof verliest."~Anoniem

Inspirerende citaten

 • "Geef nooit iets op dat je niet een dag kunt doormaken zonder erover na te denken."~Winston Churchill
 • "Ga niet terug van uitdagingen." ~Anoniem
 • "Wat je nu ook doormaakt, onthoud gewoon dat er hoop is in elke ademhaling, in elke hartslag en elke glimlach.Geef niet op! ”~Anoniem
 • "Een winnaar is een dromer die nooit opgeeft."~Nelson Mandela

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (10)

 • "Het is moeilijk om een persoon te verslaan die nooit opgeeft." ~Anoniem
 • "Val zeven keer sta acht keer op."~Onbekend
 • "Wanneer de wereld zegt:" Geef op ", fluistert Hope," probeer het nog een keer. "~Auteur onbekend
 • “Geef nooit een droom op vanwege de tijd die nodig is om het te bereiken.De tijd zal toch voorbijgaan. ”~Auteur onbekend
 • “Alles gebeurt op een mentaal niveau voordat het zich op een fysiek niveau manifesteert.Daarom is het zo belangrijk om je mentaliteit goed te krijgen.Je moet in jezelf geloven, ongeacht de externe omstandigheden.Versterk je visie en hoop dat dingen beter kunnen worden. ”~Anoniem

Blijf sterk citaten

 • “Onze grootste zwakte ligt in het opgeven.De meest zekere manier om te slagen is altijd om nog maar één keer te proberen. "~Thomas a.Edison
 • 'Je overwinning staat voor de deur.Geef nooit op. ”~Anoniem
 • 'Geef nooit iets op dat je wilt.Het is moeilijk om te wachten, maar moeilijker om spijt te krijgen. "~Auteur onbekend
 • “Leer rusten.Niet om te stoppen. ”~Anoniem
 • "Als je een gelukkig leven wilt leiden, bind het dan aan een doel, niet aan mensen of dingen." ~Albert Einstein

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (11)

 • "Soms gaat het leven over het riskeren van alles voor een droom die niemand kan zien behalve jij." ~Auteur onbekend
 • "Hoe je je ook voelt ... sta op, kleed je aan, kom opdagen en geef nooit op." ~Anoniem
 • "Hoe moeilijk het ook is, blijf gewoon door, want je faalt alleen als je opgeeft!" ~Auteur onbekend

Geef geen citaten op

 • "Stap voor stap.Dag voor dag."~Onbekend
 • "Succes is niet van de ene op de andere dag.Het is wanneer je elke dag een beetje beter wordt dan voorheen.Het klopt. "~ Dwayne Johnson
 • 'Weet je wat er nodig is om een ster te laten schitteren?Een sh*tload van verdomde duisternis. ”~Auteur onbekend
 • "Het moment dat je klaar bent om te stoppen is meestal het moment vlak voordat een wonder gebeurt.Geef niet op. "~Anoniem
 • “Er zullen obstakels zijn, er zullen twijfels zijn.Er zullen fouten zijn.Maar met hard werken zijn er geen grenzen. ”~Michael Phelps

70 Never Give Up Quotes - Words of Wisdom – LittleNivi.Com (12)

 • "Geef niet op voordat het wonder gebeurt." ~Fannie flagg
 • “Probeer te proberen pijn te voorkomen, is om te veel neukt over pijn te geven.Als je daarentegen niet kunt doen over pijn, word je niet te stoppen. "~Mark Manson
 • “Degenen die jammerlijk durven falen, kunnen enorm bereiken.Prestatie. ”~Anoniem
 • "Blijf werken, zelfs als anderen stoppen." ~Auteur onbekend
 • "Geef niet op.Al je harde werk zal snel loont, blijf bij wat je doet, hoe moeilijk het ook wordt. "~ Onbekend

Inspiratie geeft nooit op

 • “Op een dag zul je het leven leiden, je hebt ooit gebeden.Geef niet op. "~Anoniem
 • "Het is moeilijk om een persoon te verslaan die nooit opgeeft." ~Auteur onbekend
 • “Als je niet kunt bepalen wat er gebeurt, daag jezelf dan uit om de manier waarop je reageert te controleren op wat er gebeurt.Dat is waar de kracht is. "~Anoniem
 • "Op een dag zul je jezelf bedanken voor het nooit opgeven." ~Anoniem
 • "Het geheim van je toekomst is verborgen in je dagelijkse routine." ~Anoniem
 • “Winnaars zijn geen mensen die nooit falen, maar mensen die nooit stoppen.#Motivatie"
 • "Het maakt niet uit hoeveel het nu pijn doet, op een dag zul je terugkijken en beseffen dat je worstelingen je leven ten goede hebben veranderd." ~Auteur onbekend
 • "Je ziel schijnt als je verbrandt voor je dromen." ~Anoniem
 • "Het begin is altijd de moeilijkste stap, geef nooit op." ~Anoniem

Opbeurende citaten

 • "Ik werk aan een nieuwe ik."~Onbekend
 • “Totdat het spel nog niet voorbij is, moet het leven doorgaan.Opgeven is de laatste optie die iemand kan hebben. ”~Faisal Dilawar
 • "Sta op, kleed je aan, kom opdagen en geef nooit op." ~Auteur onbekend
 • "Als je doorgaat, zul je er geen spijt van krijgen, als je het opgeeft, zul je dat doen."
 • “Focus meer op de mensen die je inspireren dan de mensen die je irriteren.Je krijgt veel verder in het leven. "~Anoniem
 • "Blijf bij het plan ... je wist dat het niet gemakkelijk zou zijn." ~Auteur onbekend
 • 'Ik viel jaren geleden.Nooit opgegeven. ”~Anoniem
 • "Geef nooit op.Je faalt alleen als je stopt met proberen. ”~Auteur onbekend
 • “Wanneer je merkt dat je twijfelt hoe ver je kunt gaan.Onthoud gewoon hoe ver je bent gekomen.Onthoud alles waar je voor staat, alle gevechten die je hebt gewonnen en alle angsten die je hebt overwonnen. ”~Auteur onbekend

Hoe vastberaden we ook zijn, we raken gefrustreerd en willen soms opgeven.Dit kan op het werk gebeuren bij het trainen voor een grote race of in een relatie.Dat zijn de momenten waarop we het meest een pick-up nodig hebben.Dit kan een peptalk zijn, het juiste motiverende citaat lezen of een aantal zorgvuldig gekozen citaten over succes lezen.Als die kleine pep -gesprekken niet helpen en je nog steeds aan het Q -woord denkt, kun je ook een aantal ideeën uit de Bijbel krijgen.Bekijk deze Bijbelverzen over sterk zijn en over geduldig zijn.Nog steeds niet zeker of je door kunt blijven zoals je bent?We hebben je!Het is tijd om je innerlijke rocky te kanaliseren, het oog van de tijger te krijgen en deze citaten te omarmen over hoe belangrijk het is om nooit op te geven.

70 Geef nooit citaten op - woorden van wijsheid - littlenivi.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 6288

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.